Tuesday, 7 May 2013

KETUANAN MELAYU – Bahagian 1


Ini masanya untuk kita membangkitkan semangat Ketuanan Melayu. Biar anak-anak kita celik. Biar dunia lihat. Ini bangsa kita. Tiada salahnya kita bercakap dan bersuara mempertahankan bangsa kita kerana kita punya hak yang sudah termaktub dalam perlembagaan. Ia sah lagi disahkan.

Pertama-tama, mari kita fahami dahulu makna Negara Malaysia Beragama Islam supaya kita kenal siapa Melayu.

Ini adalah suatu realiti yang perlu dikenal pasti oleh ramai orang. Kita sedia maklum kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai yang tertinggi di Malaysia. Namun, acuannya mempunyai unsur-unsur keislaman. Memang tidak disebutkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi di Malaysia, tetapi agama Islam sebagai agama Persekutuan Malaysia juga sebenarnya sudah merangkumi hal yang demikian atau sekurang-kurangnya memperuntukkan usaha ke arah yang demikian.

Disebutkan dalam Perlembagaan Persekutuan : Perkara 3. Agama bagi Persekutuan

1.Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan.

2.Di dalam tiap-tiap Negeri selaian Negeri-negeri yang tidak mempunyai Raja, kedudukan Raja sebagai Ketua Agama Islam di Negerinya mengikut cara dan setakat yang diakaui dan ditetapkan oleh Perlembagaan Negeri itu, dan, tertakluk kepada  Perlembagaan itu, segala hak, keistimewaan, prerogatif dan kuasa yang dinikmati olehnya sebagai Ketua Agama Islam, tidaklah tersentuh dan tercatat; tetapi dalam apa-apa perbuatan, amalan atau upacara yang berkenaan dengannya Majlis Raja-Raja telah bersetuju bahawa perbuatan, amalan atau upacara itu patut diperluas ke seluruh Persekutuan, setiap Raja lain hendaklah atas sifatnya sebagai Ketua Agama Islam membenarkan Yang Di-Pertuan Agong mewakilinya.

3.Perlembagaan-perlembagaan Negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak hendaklah masing-masing membuat peruntukan bagi memberi Yang Di-Pertuan Agong kedudukan sebagai Ketua Agama Islam di Negeri itu.

4.Tiada apa-apa jua dalam ini mengurungkan mana-mana peruntukan lain dalam Perlembagaan ini.

5. Walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan ini, ini Yang Di-Pertuan Agong hendaklah menjadi Ketua Agama Islam di Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya; dan bagi maksud ini Parlimen boleh melalui undang-undang membuat peruntukan-peruntukan bagi mengawal selia hal ehwal agama Islam dan bagi menubuhkan suatu Majlis untuk menasihati Yang Di-Pertuan Agung mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam.

No comments:

Post a Comment